Archive for the ‘Economia comarcal’ Category

L’esglaó de la temporalitat

dijous, 20 de octubre del 2016

escaloEl darrer Informe ADEPG de Conjuntura Econòmica ens porta bones notícies. Les tres comarques granpenedesenques estan millorant els seus resultats en termes de creixement del teixit empresarial i, encara més, en creació d’ocupació. L’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf -totes tres- es troben entre les demarcacions capdavanteres de Catalunya pel que fa al dinamisme de les seves economies.

Els sectors de la Construcció, l’Hostaleria i la Indústria són els tres puntals del nostre creixement. Són els causants d’un increment de l’ocupació a prop del 5% i d’un augment dels centres de cotització de l’ordre del 3%, en la comparativa interanual. El volum de contractació ha crescut en un 12’5% i la taxa d’atur s’ha reduït al voltant del 13%.

Diguem-ho tot. La nota negativa cal posar-la en la temporalitat dels contractes, atesa l’estacionalitat predominant en la nostra geografia econòmica. El 90’5% dels contractes de treball són temporals, gairebé tres punts per sobre de la mitjana catalana.

Sempre he argumentat que la recuperació del mercat de treball a les nostres comarques havia de passar indefectiblement pel replà de la temporalitat. Atès el nostre mosaic d’activitats difícilment podríem presumir d’un major reprise. Que ningú s’imagini un revifament de l’ocupabilitat alhora que un repunt accentuat dels contractes indefinits o de llarga durada. Això ja vindrà, és clar que sí, però serà en dos o tres replans més amunt. Ara no pot ser, encara.

Isidre Also
Secretari general
@isidrealso

La comarca de les eternes possibilitats

dissabte, 25 de juliol del 2015

baixpenedesPermetin-me que comenci amb aquest títol tan suggeridor, que beu alhora de la ironia i la reflexió. Malgrat tot, no els vull dir que la frase no sigui certa, sinó al contrari. Quan observem amb lupa el Baix Penedès i estudiem la seva idiosincràsia tan particular, de seguida ens adonem de la magnitud dels seus recursos; és a dir, de les seves possibilitats. Però també val a dir que no anem més enllà d’un mer resum de fortaleses enumerades, i d’aquí no passem.

És sabut i contrastat que el Baix Penedès gaudeix d’una posició geoestratègica envejable; a més, té un paisatge ampli i diversificat, envoltada d’infraestructures, amb un gruix d’activitats identificades com a motors econòmics molt interessants. Això no ens ho discuteix ningú.

Doncs bé, a pesar de tantes possibilitats, no hi ha manera de traduir-les en polítiques que realment potenciïn i ajudin a projectar d’una vegada per totes aquest territori. Estar al bell mig de dos pols econòmics tan importants, com és el Tarragonès i una àrea d’influència barcelonina molt potent, ens fa gairebé invisible als ulls dels possibles activadors del territori.

Amb tota modèstia, penso que per revertir la situació, abans que res, ens convindria centrar-nos en posar en valor el que som i decidir el que volem ser.

La comarca necessita un nou marc d’actuació, un pla estratègic adaptat al moment disruptiu que vivim. Tanmateix, un pla amb visió de futur, aprovat i consensuat per tots els agents que viuen, coneixen i participen de la comarca. Desenvolupat d’altra banda a través dels organismes i associacions corresponents. Per tant, caldrà una col·laboració i un compromís públic-privat més estret i fluït entre totes les fonts que hi participin. La cooperació, doncs, s’imposa.

L’empresa ja fa temps que té identificat aquest compromís col·laboratiu, dins i fora del seu entorn. No dubto que altres sectors socials també treballen cercant sinergies cooperatives. Aleshores, seria lloable per part de l’administració que cerqués, també, les complicitats necessàries per endegar noves polítiques territorials, tenint en compte que, des de l’empresa i els seus organismes, estem impacients per aportar tot el coneixement que faci falta. Trencar tòpics i generar activitat econòmica, en definitiva, és el que tots necessitem.

Glòria Planas
@glanasa
Cònsol de l’ADEPG al Vendrell

La política local com a factor de competitivitat

dilluns, 15 de juny del 2015

En aquesta vegueria de diletants hem assumit els papers de perifèrics i de meridionals en relació amb el gran melic metropolità, la qual cosa ens deixa en una posició geogràfica i anatòmica més lasciva que no pas propulsiva. És ben sabut que en els ecosistemes del sud la pelussera dels baixos sempre ha fet de mal pentinar.

A tot això, patim alopècia de recursos i escasses inversions, potser perquè no som prou influents. Aquest Gran Penedès mai ha tingut superàvit d’ambaixadors polítics que es barallessin a Madrid, a Barcelona o a Brussel·les. Fa massa anys que la nostra és una terra germinadora de gregaris, d’homes i dones obedients amb el poder, catecúmens sedents en hemicicles rancis, com si l’enzim de la rebel·lia se l’hagués endut la mateixa fil·loxera.

No és d’ara i ve de lluny que la falta d’influència d’alguns dels nostres diputats ha escapçat les possibilitats d’aquest cul de món. A alguns d’ells no els agradarà gens llegir aquest epíleg i al·legaran un rosari de fites assolides pel bé del territori; així i tot, els seus èxits difícilment suportarien un acarament amb altres demarcacions del país, amb procuradors més eficaços. No sempre els nostres parlamentaris ens han ajudat a ser més competitius, i això és un desavantatge comparatiu en relació amb altres comarques.

De la mateixa manera, alcaldes i regidors haurien d’assumir que entre els factors de competitivitat dels municipis també és força rellevant la qualitat dels seus decisors. Del criteri i el discerniment dels representants polítics -també d’aquells que estan a l’oposició- en depenen les capacitats d’atraure i retenir iniciatives, de progressar durant tot un quadrienni, d’aconseguir que els ciutadans tinguin una bona qualitat de vida i una bona feina a prop de casa, que les empreses ho tinguin planer a l’hora d’invertir i que la burocràcia administrativa no sigui un jeroglífic babèlic. La política local ha de ser un revulsiu de competències, no pas un destorb.

Un espai dotat de polítics solvents és un territori que pot liderar molts rànquings, encara que la resta de factors competitius sigui més discreta.

Isidre Also Torrents
Secretari general ADEPG
adepg@adepg.cat
@isidrealso