Archive for the ‘Ètica i empresa’ Category

Caixes de vidre

divendres, 2 de octubre del 2015

glass_boxes_by_shortgreenpiggA banda de les grans organitzacions empresarials d’àmbit nacional català i d’aquelles altres que tenen un àmbit d’actuació provincial, Catalunya compta amb un ampli conjunt d’organitzacions empresarials que circumscriuen la seva activitat a una comarca o, en alguns casos, com és el de l’ADEPG, a diverses comarques limítrofs.

En un context econòmic com l’actual, en què el creixement pel que fa a la massa social d’aquestes organitzacions territorials -com la nostra- esdevé clau, més d’un es deu preguntar per què aquestes no amplien el seu àmbit d’actuació a les seves comarques veïnes, oferint serveis i avantatges a les empreses d’aquestes altres comarques.
El mapa patronal català s’estructura en una mena de sistema de “caixes de vidre”, les quals preserven els diferents territoris a una o altra organització empresarial. Aquestes “caixes de vidre”, tot i la seva fragilitat, es conserven gràcies al respecte mutu que ens professem les associacions empresarials de caràcter territorial que desenvolupem la nostra activitat en demarcacions properes, sense endinsar-nos en zones on ja hi ha activa una altra associació empresarial.
Aquest sistema de repartiment del territori que, per altra banda, pot ser molt discutible, a la pràctica, permet una certa estabilitat. És important doncs que, per tal que es mantingui aquesta estabilitat, aquestes organitzacions prenguin plena consciència de la fragilitat d’aquestes caixes de vidre i procurin mantenir intacta la base que les fa possible, és a dir, el respecte mutu.
L’ADEPG ha d’estar sempre oberta a nous horitzons i té l’aspiració de convertir-se en la gran organització empresarial que ocupa la franja territorial que separa les grans conurbacions de Barcelona i Tarragona, i que té com a columna vertebral la C-15.
La nostra organització compta amb estructura, fortalesa i capacitats acreditades per assumir la incorporació de nous àmbits territorials al nostre actual àmbit d’actuació. De fet, des de molts punts de vista, ens resultaria interessant emprendre aquest camí.
No obstant això, l’ADEPG romandrà fidel a l’actual esquema de repartiment territorial mentre es mantinguin intactes les esmentades caixes de vidre.

A banda de les grans organitzacions empresarials d’àmbit nacional català i d’aquelles altres que tenen un àmbit d’actuació provincial, Catalunya compta amb un ampli conjunt d’organitzacions empresarials que circumscriuen la seva activitat a una comarca o, en alguns casos, com és el de l’ADEPG, a diverses comarques limítrofs.

En un context econòmic com l’actual, en què el creixement pel que fa a la massa social d’aquestes organitzacions territorials -com la nostra- esdevé clau, més d’un es deu preguntar per què aquestes no amplien el seu àmbit d’actuació a les seves comarques veïnes, oferint serveis i avantatges a les empreses d’aquestes altres comarques.

El mapa patronal català s’estructura en una mena de sistema de “caixes de vidre”, les quals preserven els diferents territoris a una o altra organització empresarial. Aquestes “caixes de vidre”, tot i la seva fragilitat, es conserven gràcies al respecte mutu que ens professem les associacions empresarials de caràcter territorial que desenvolupem la nostra activitat en demarcacions properes, sense endinsar-nos en zones on ja hi ha activa una altra associació empresarial.

Aquest sistema de repartiment del territori que, per altra banda, pot ser molt discutible, a la pràctica, permet una certa estabilitat. És important doncs que, per tal que es mantingui aquesta estabilitat, aquestes organitzacions prenguin plena consciència de la fragilitat d’aquestes caixes de vidre i procurin mantenir intacta la base que les fa possible, és a dir, el respecte mutu.

L’ADEPG ha d’estar sempre oberta a nous horitzons i té l’aspiració de convertir-se en la gran organització empresarial que ocupa la franja territorial que separa les grans conurbacions de Barcelona i Tarragona, i que té com a columna vertebral la C-15.

La nostra organització compta amb estructura, fortalesa i capacitats acreditades per assumir la incorporació de nous àmbits territorials al nostre actual àmbit d’actuació. De fet, des de molts punts de vista, ens resultaria interessant emprendre aquest camí.

No obstant això, l’ADEPG romandrà fidel a l’actual esquema de repartiment territorial mentre es mantinguin intactes les esmentades caixes de vidre.

Jordi Solé i Tuyà
President de l’ADEPG
@jsole

Una gran organització, aquesta

dilluns, 20 de abril del 2015

ADEGP_complet.aiAra fa un any que em presentava per primera vegada en aquesta mateixa tribuna i proposava un seguit de reptes per a la nostra organització. El creixement i la presència activa en tots els indrets de la nostra demarcació eren els dos capítols que encapçalaven el quadern de treball.

Per endegar aquesta tasca calia comptar amb un bon equip directiu, de la mateixa manera que ja disposàvem d’una plantilla que ens oferia les majors garanties. Els executius de l’Associació tenen ben assumits els objectius de l’entitat i es mostren solvents pel que fa a l’operativa i els aspectes tàctics.

La Junta Directiva que m’acompanya en aquesta etapa la composen un grup molt jove d’empresaris i directius. La mitjana d’edat està per sota dels quaranta-cinc anys i gairebé la meitat són dones. Totes dues acotacions no caldria destacar-les si no fos perquè malauradament no són gens habituals en el món de les associacions empresarials.

Els quaranta-dos membres que formen el nucli directiu de l’ADEPG representen sectors i dimensions molt diferents però tenen un objectiu comú, que no és altre que el progrés de la nostra institució.

Els resultats no s’han fet esperar. Posaré alguns exemples. D’una banda, s’ha posat en marxa el comitè d’estratègies; d’una altra, el grup d’opinió. Aquestes dues comissions seran òrgans vitals per a la projecció de l’entitat i ens ajudaran a avançar de manera planificada i amb discerniment.

Una altra iniciativa que ja hem presentat és la del Síndic d’Empresa, figura que ha d’afavorir el diàleg i ha d’aplanar la distància que massa vegades hi trobem entre el sector públic i l’empresa. També m’agrada destacar la xarxa consular, que a hores d’ara ja és a prop de la vintena de delegacions, a diferents municipis del Penedès i el Garraf. Aquesta també és una bona manera d’apropar-nos a totes les empreses de la demarcació, pel fet que els nostres cònsols propiciaran un contacte més pròxim i una major atenció.

Aquestes novetats en la dinàmica associativa cal conjugar-les amb dos pilars rellevants, com són els col·lectius de Dones d’Empresa i Joves d’Empresa. Unes i altres multipliquen l’abast corporatiu, reforcen el nostre anhel en majúscula, la cultura d’empresa, i consoliden la nostra raó de ser, el territori: el Penedès i el Garraf.

Jordi Solé Tuyà
President
@jsole

El relat associatiu

diumenge, 29 de març del 2015

cooperacion-empresarialUna rere l’altra, les successives edicions de l’Anuari de l’ADEPG marquen les fites del nostre itinerari associatiu. La publicació és part de la nostra història, la més recent. Les empreses i els professionals que avui formem part d’aquesta associació haurem de tripular els propers episodis.

Tenim un propòsit, la cultura d’empresa. Una identitat, la nostra manera de fer. Una raó de ser, el nostre àmbit territorial. Una responsabilitat, contribuir al progrés de les nostres empreses i del seu entorn. Aquestes són les parets mestres que basteixen el nostre edifici corporatiu. Alhora són els arguments que ens consoliden com la primera organització empresarial del Penedès i el Garraf, amb gairebé 900 activitats associades, que apleguen prop de 12.000 treballadors.

El relat associatiu avala la nostra trajectòria i ens disposa per a majors reptes, com ara l’Any ADEPG 2015, que dediquem al binomi Ètica i Empresa. La partitura és el nostre Decàleg de l’Ètica Empresarial, un full de ruta que té molt a veure amb l’estímul de les bones pràctiques per part dels nostres empresaris i directius. La dignitat, l’equitat i la transparència són ingredients essencials d’una piràmide de valors inexcusable.

La governança de les nostres empreses ha d’observar unes directrius contributives, no només respectuoses, amb el context social i el medi natural. Som promotors d’activitat i per tant hem d’assumir la nostra part de compromís. Això vol dir que també hem de participar en la construcció d’un relat territorial, solvent.

Jordi Solé Tuyà
President
@jsole