Posts Tagged ‘cultura’

Mapes

dilluns, 22 de febrer del 2016

Que les infraestructures per al transport de matèria, energia i informació són bàsiques per al desenvolupament de pràcticament tot, ningú ho dubta. Ho són per al desenvolupament de la cultura, de la democràcia, de la sanitat, de l’ensenyament i també de l’activitat econòmica.

Els mapes que acompanyen aquest article són d’Europa però servirien exactament igual si fossin de les regions d’un estat o dels municipis d’una regió. El que importa és que expliquen dues mentalitats que coexisteixen però que no sempre ho fan harmònicament.

europe-map-political EU_road-and-maritime-flows-sm (1)

Els mapes de colors parlen de cultura, identitat, àmbits de poder i marcs legals fets a mida. Els mapes de línies parlen de transportar, comunicar, compartir i competir. Els mapes de colors defineixen fronteres que les línies de comunicació travessen de forma perpendicular i no hi ha dos tipus de rectes més oposades que les perpendiculars.

Què es preferible, “estimular” el cinema comercial a Vilanova o estimular més el transport públic que ens comunica amb els cinemes de Calafell, Sitges o Vilafranca? Un transport públic d’anada i tornada que, alhora, permetria que gent de Calafell, Sitges i Vilafranca ho tingués més fàcil per venir a Vilanova a estudiar.

El sistema d’atenció a les emergències mèdiques és molt bo i situa la majoria de la població a prop dels hospitals de referència. Malgrat això, molts programes electorals continuen demandant hospitals locals al servei de la població que hi pugui anar a peu.

Encara que les infraestructures són vitals per al desenvolupament general, a l’imaginari col·lectiu sembla que la seva reivindicació estigui reservada als agents de l’activitat econòmica.  Els Verds reivindiquen les qüestions ecològiques, l’esquerra les qüestions socials, la dreta l’ordre establert, el Partit Animalista defensa els animals  i les associacions empresarials les infraestructures competitives.  Acceptem-ho i considerem el fet que els Verds es presenten a les eleccions, l’esquerra i la dreta es presenten a les eleccions, el partit animalista es presenta a les eleccions i  les associacions empresarials no.

Conrad Rovira
crovira@a16.com

Empresa i Cultura

dilluns, 22 de octubre del 2012

L’ADEG treballa en una iniciativa pionera en les relacions entre els mons de la cultura i l’empresa. La “Llotja Víctor Balaguer” té el propòsit de fomentar el diàleg entre aquest binomi. L’interès és mutu i ambdues parts hi tenen molt a guanyar.

La consecució d’aquest idil·li entre dos mons tan desconeguts entre ells mateixos i, aparentment, tan dissemblants ha estat possible per l’entesa entre l’Organisme Autònom del Patrimoni Víctor Balaguer i l’Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès.

Per part de la primera organització empresarial del Penedès i el Garraf, l’ADEG, aquesta complementarietat consolida la seva missió corporativa en el sentit que mantè un compromís amb el seu entorn social i econòmic.

A més, cal reforçar el convenciment que l’activitat cultural porta associada un notable retruc d’activitat econòmica. En el cas d’un equipament museístic tan extraordinari com la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, els seus actius d’expressió cultural porten implícit un excel·lent vano d’atractius promocionals que ben bé poden contribuir, degudament canalitzats i dinamitzats, a la projecció econòmica de l’entorn.

Amb l’exposició Del Realisme al Noucentisme, a la col·lecció Banc Sabadell s’estrenarà un itinerari de col·laboració entre la institució museística i l’estament empresarial. D’una altra manera, es fa tangible la idea de relacionar i concertar recursos públics i privats.

L’exposició es podrà visitar del 9 de novembre al 20 de gener. Aquesta és la primera mostra temporal provinent d’aquesta cooperació i ha de precedir un seguit d’actuacions, emmarcades per una estratègia d’apropament i diàleg entre la cultura i l’empresa, que és el propòsit de la Llotja Víctor Balaguer.

Aquest mateix model de simbiosi amb el món cultural l’ADEG té la disposició de desenvolupar-lo amb d’altres entitats del Penedès i el Garraf.

Isidre Also