Posts Tagged ‘directius’

No en parlem més, d’aquelles patronals

diumenge, 6 de març del 2016

blogEls models de representativitat empresarial han canviat. La nova generació d’empresaris i directius ja no és complaent amb els amaneraments anacrònics i exigeix vectors factuals. Es demana a les associacions empresarials un diàleg constant amb els camps del coneixement, amb els mons de la universitat i la recerca, com també major proximitat amb les escoles de negoci. Ensems, una altra interlocució permanent ha de ser amb l’estament polític; a partir del qual es fonamenta la cooperació amb el sector públic, adés ineluctable.

Aquelles patronals d’abans avui han de ser obradors d’impulsos i palanques d’oportunitats; han de respondre eficaçment davant dels seus públics interns i han d’obrir els finestrons al compromís social. Les noves entitats empresarials, en definitiva, han de ser contributives o no seran.

Els rengles de la innovació, la competitivitat i la planificació estratègica són les parets mestres d’una nova cultura d’empresa. Han de ser les modernes organitzacions empresarials les que solfegin aquestes partitures de progrés econòmic, davant d’una platea cada vegada més global i alhora diversa. Cal esperar de les associacions gremials i territorials que siguin integradores i coadjuvants, que liderin i dinamitzin, que actuïn com a xarxes d’interessos empresarials, que participin en la construcció d’un marc propici a l’activitat econòmica.

Els empresaris i directius d’ara no n’entenen de cambres obscures, clientelismes fatus i arribismes polítics. Avui es demana una regeneració, biològica i d’actitud, en les formes i en els criteris, sense reminiscències.

Isidre Also
Secretari general de l’ADEPG
@isidrealso

El relat associatiu

diumenge, 29 de març del 2015

cooperacion-empresarialUna rere l’altra, les successives edicions de l’Anuari de l’ADEPG marquen les fites del nostre itinerari associatiu. La publicació és part de la nostra història, la més recent. Les empreses i els professionals que avui formem part d’aquesta associació haurem de tripular els propers episodis.

Tenim un propòsit, la cultura d’empresa. Una identitat, la nostra manera de fer. Una raó de ser, el nostre àmbit territorial. Una responsabilitat, contribuir al progrés de les nostres empreses i del seu entorn. Aquestes són les parets mestres que basteixen el nostre edifici corporatiu. Alhora són els arguments que ens consoliden com la primera organització empresarial del Penedès i el Garraf, amb gairebé 900 activitats associades, que apleguen prop de 12.000 treballadors.

El relat associatiu avala la nostra trajectòria i ens disposa per a majors reptes, com ara l’Any ADEPG 2015, que dediquem al binomi Ètica i Empresa. La partitura és el nostre Decàleg de l’Ètica Empresarial, un full de ruta que té molt a veure amb l’estímul de les bones pràctiques per part dels nostres empresaris i directius. La dignitat, l’equitat i la transparència són ingredients essencials d’una piràmide de valors inexcusable.

La governança de les nostres empreses ha d’observar unes directrius contributives, no només respectuoses, amb el context social i el medi natural. Som promotors d’activitat i per tant hem d’assumir la nostra part de compromís. Això vol dir que també hem de participar en la construcció d’un relat territorial, solvent.

Jordi Solé Tuyà
President
@jsole

Voluntarisme professional

divendres, 30 de maig del 2014

Un grup d’empresaris i directius dediquen part del seu temps al propòsit de donar orientació i suport a tots aquells que es volen posar pel seu compte. Ja en són una trentena llarga. La iniciativa té arrels i branques en la coordinació publicoprivada.

Ara fa cinc anys que la Mancomunitat de Municipis del Penedès i el Garraf i l’Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEG), comparteixen una iniciativa d’assessorament per a tots aquells que es volen posar pel seu compte.

“ADEG Advising” és un segell que cal emmarcar pel voluntarisme d’un bon grapat de professionals que, en sessions programades amb prou antelació, es reuneixen amb persones que tenen un pla d’empresa sota el braç o que tot just acaben d’obrir un negoci. Les reunions s’acostumen a fer en grups de cinc o sis assistents i cada vegada estan centrades en una determinada àrea d’interès, que pot ser l’àmbit fiscal de l’empresa, la qüestió laboral, la cosa financera, els aspectes tecnològics, les estratègies de mercat…

Al cap de l’any es programen una cinquantena de sessions. L’emplaçament és itinerant, de manera que el directiu es desplaça a qualsevol dels municipis que participen en aquesta iniciativa: Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Amb poc més d’una hora i mitja, el guió de les sessions comença per escoltar cadascun dels participants, que expliquen breument el seu projecte d’empresa i que expressen els seus dubtes en un sentit o en un altre. Quan tots han dit la seva, el directiu, que ja havia estat proposat expressament en funció del monogràfic, procura abordar cadascun dels neguits plantejats pels assistents i mira de donar un seguit de consells que puguin ser d’interès per a tots.

Sovint, aquestes reunions en grup tenen continuïtat i s’estableixen posteriors contactes entre el voluntari professional i l’iniciador d’activitat. Encara més, aquest seguiment pot esdevenir un itinerari d’acompanyament a la iniciativa emprenedora per part de l’empresari o directiu, sempre de manera desinteressada, per bé que no és estrany que s’acabin assolint vincles de col·laboració professional o fins i tot relacions de proveïdor i client.

El model de l’ADEG Advising es fàcil d’implantar arreu, per dos motius: perquè sempre hi trobareu empresaris i directius amb l’altruisme necessari i perquè la cooperació publicoprivada és possible si l’objectiu ho mereix i tothom té clar que en la seva implementació hi guanyem tots.

Isidre Also
Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès, ADEG