Posts Tagged ‘Gran Penedès’

Gran Federació

dilluns, 26 de juny del 2017

lanit

La nova Federació Empresarial del Gran Penedès ha començat a caminar i progressivament anirà agafant el seu “sentit propi” en el decurs del temps.

Hereva de la UEP i l’ADEPG, les dues associacions de les quals neix, la nova Federació, ara per ara, té el repte d’incardinar el seu passat amb el seu futur. L’èxit en la continuïtat constituirà la seva essència com a nou agent social de pes, no només en les nostres comarques, sinó en el panorama de l’associacionisme empresarial en general.

Sovint trobem persones molt valuoses amb idees molt semblants incapaces de posar-se d’acord. Caldrà preguntar-se com ho faran amb els que tenen posicions antagòniques per acostar postures. De la mateixa manera, hi ha múltiples associacions, col·lectius o plataformes amb objectius pràcticament idèntics totalment incapaços de subordinar les seves organitzacions a l’assoliment dels objectius pels què lluiten, arribant fins i tot a competir entre ells. És evident que la pluralitat és un valor i hi ha vegades que facilita l’assoliment de determinades fites; altres vegades, però, suposa una pèrdua enorme d’energies i la impossibilitat d’arribar a ni un sol dels objectius que es persegueixen.

La nova FEGP neix amb el convenciment de que “la unió fa la força”. Units per la defensa i representació dels interessos de les empreses del Gran Penedès.

Totes les persones que formem part dels òrgans de direcció, administració i representació de la nova FEGP som plenament conscients de la feina que ens toca dur a terme en aquest moment i ho afrontem sota la màxima de que cap de nosaltres és millor que tots nosaltres junts.

Guiats per aquest esperit d’unió i cooperació, amb respecte a la diversitat d’idees i de pensament, enfoquem aquesta nova realitat sense esmerçar esforços en la tasca de representar el col·lectiu empresarial de les comarques del Gran Penedès, cohesionant les tres comarques a partir d’una competència intel·ligent, que passa per aprofitar les sinergies entre les diferents comarques; no fer-ho ens fa perdre competitivitat al territori i per tant esdevé un acte d’incompetència.

Es tracta de sumar esforços amb el ferm propòsit de construir una nova associació, millor que de les què n’és fruit; una associació oberta, activa, dialogant i compromesa, racional amb el problema alhora que ferma amb la solució; una associació capaç d’estar a l’alçada de la societat de la què en forma part i a la qual serveix.

Martí Sistané
President de la FEGP

Què s’entén per Gran Penedès?

diumenge, 11 de juny del 2017

postL’expressió “Gran Penedès” és una ja vella aspiració reivindicativa d’agrupar tots els municipis de l’antiga vegueria de Vilafranca, que abraçava des del riu Gaià al riu Llobregat i des de la platja fins a la Llacuna i Igualada.

Aquesta vegueria fou substituïda pels corregiments de la Nova Planta i dividida quan la creació de les províncies de Barcelona i Tarragona, en el segle XlX.

Abans de la guerra civil es volia tornar a les comarques i la Generalitat les va aprovar i publicar l’any 1936. Després, aquí, el meu oncle Albert Virella (La unitat del Gran Penedès i el problema dels seus límits sud-occidentals, 1980), fou qui més va defensar i reivindicar aquesta antiga vegueria, però no en les dimensions que es volia que fossin les oficials, sinó en el total del que fou aleshores i per això en diguérem “Gran Penedès”, mai reconegut i difícilment ho sigui.

Per això, el seu fill i cosí meu, Xavier Virella, secretari de l’Institut d’Estudis Penedesencs, edità Gran Penedès, incloent dades dels municipis que eren de la vegueria de Vilafranca i ara no ho són, ja que per diferències entre Vilafranca, el Vendrell i Vilanova es va decidir dividir una part del Penedès en tres comarques, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, que són les actuals, però marcant-hi alguns dels municipis que pertanyen al Tarragonès, Alt Camp, Anoia i Baix Llobregat.

Actualment, la revista de l’IEP porta el títol “Del Penedès”.

Vicenç Carbonell Virella

La política local com a factor de competitivitat

dilluns, 15 de juny del 2015

En aquesta vegueria de diletants hem assumit els papers de perifèrics i de meridionals en relació amb el gran melic metropolità, la qual cosa ens deixa en una posició geogràfica i anatòmica més lasciva que no pas propulsiva. És ben sabut que en els ecosistemes del sud la pelussera dels baixos sempre ha fet de mal pentinar.

A tot això, patim alopècia de recursos i escasses inversions, potser perquè no som prou influents. Aquest Gran Penedès mai ha tingut superàvit d’ambaixadors polítics que es barallessin a Madrid, a Barcelona o a Brussel·les. Fa massa anys que la nostra és una terra germinadora de gregaris, d’homes i dones obedients amb el poder, catecúmens sedents en hemicicles rancis, com si l’enzim de la rebel·lia se l’hagués endut la mateixa fil·loxera.

No és d’ara i ve de lluny que la falta d’influència d’alguns dels nostres diputats ha escapçat les possibilitats d’aquest cul de món. A alguns d’ells no els agradarà gens llegir aquest epíleg i al·legaran un rosari de fites assolides pel bé del territori; així i tot, els seus èxits difícilment suportarien un acarament amb altres demarcacions del país, amb procuradors més eficaços. No sempre els nostres parlamentaris ens han ajudat a ser més competitius, i això és un desavantatge comparatiu en relació amb altres comarques.

De la mateixa manera, alcaldes i regidors haurien d’assumir que entre els factors de competitivitat dels municipis també és força rellevant la qualitat dels seus decisors. Del criteri i el discerniment dels representants polítics -també d’aquells que estan a l’oposició- en depenen les capacitats d’atraure i retenir iniciatives, de progressar durant tot un quadrienni, d’aconseguir que els ciutadans tinguin una bona qualitat de vida i una bona feina a prop de casa, que les empreses ho tinguin planer a l’hora d’invertir i que la burocràcia administrativa no sigui un jeroglífic babèlic. La política local ha de ser un revulsiu de competències, no pas un destorb.

Un espai dotat de polítics solvents és un territori que pot liderar molts rànquings, encara que la resta de factors competitius sigui més discreta.

Isidre Also Torrents
Secretari general ADEPG
adepg@adepg.cat
@isidrealso