Posts Tagged ‘idees’

Mirada turista tot l’any

dilluns, 28 de agost del 2017

Quan fem de viatgers, sigui en un lloc proper o llunyà, en una sortida d’un dia o de quinze dies, adoptem quasi de forma immediata el que podríem anomenar una “mirada turista”.

Detalls que passarien inadvertits en el nostre entorn habitual passen a ser objecte de la nostra atenció quan estem “modo viatge”.

Michael Michalko, un dels experts en creativitat més prestigiosos del món, diu “Canvia la forma de mirar les coses i les coses que mires canviaran”. I justament aquesta és la meva proposta en aquest post, un petit repte que no és altre que aconseguir mantenir la mirada turista durant tot l’any i en la nostra quotidianitat.

I de què parlo? Doncs de 10 actituds que poden ser molt i molt vàlides per aconseguir incorporar unes bones dosis de creativitat en el nostre dia a dia:

1-     Afrontar sense por allò que és desconegut. Justament amb la mateixa naturalitat amb què ho fem quan arribem a una nova ciutat, amb decisió i ganes de descobrir.

2-     Disposats a abandonar la rutina, a sortir-ne per experimentar i aprendre.

mujer-turista-usando-lupa-para-mirar-mapa_23-2147653031

3-     Deixar-se sorprendre per les petites coses, posant atenció en els detalls i en tot allò que crida la nostra atenció. Ja s’encarregarà el nostre cervell de fer associacions i aportar-nos noves idees.

4-     Actitud curiosa, de voler saber, de voler descobrir.

5-     Fixar-nos  i interessar-nos en com actuen les persones dels altres indrets. Com resolen problemes comuns i situacions senzilles o complexes.

6-     Immortalitzar els moments a través d’una fotografia (de fet de moltes fotografies)... de la mateixa manera que resulta molt convenient immortalitzar aquelles idees que de vegades apareixen de forma fugissera i que si no recollim, desapareixen.

7-     I molt sovint aquestes fotografies es comparteixen i és també aquesta una bona actitud a mantenir, la de compartir i explicar aquells projectes que emprenem i tirem endavant.

8-     Sovint la nostra sortida respon a un planificació. Aquesta capacitat d’anticipar-se al futur és també una actitud molt recomanable de mantenir perquè esdevé clau per millorar la nostra productivitat personal.

9-     Però les coses no sempre surten com les havíem previst i per tant la necessitat d’adaptació que cal en qualsevol sortida és la mateixa que necessiten en el treball dels nostres projectes.

10- I per últim afrontar els reptes amb una mirada il·lusionada que tanta energia i emoció positiva ens aporta.

Deia l’escriptor Arthur Koestler que res no és més trist que la mort d’una il·lusió. A veure si aconseguim, mantenint aquestes 10 actituds de la mirada turista, continuar amb  aquesta energia quan el treball més feixuc s’imposa.

Maria Batet
@mbatetr

Preguntes abans que respostes

diumenge, 18 de gener del 2015

ideesEns trobem a l’inici de l’any, moment per excel·lència per a dibuixar nous propòsits, personals, professionals, empresarials,….
Habitualment quan dissenyem els objectius a 12 mesos vista, mirem de seguir els criteris que els bons manuals de planificació ens indiquen: (seguint la tècnica SMART, per)

S: busquem objectius específics, evitem pensar en resultats ambigus,
M: els triem mesurables,
A: Assolibles, dit d’una altra manera, que siguin possibles
R: Realistes, vol dir que tinguem accés a la informació, als recursos i a les eines,
T: temps, si no el fixem correm el risc posposar l’inici de la tasca que ens hem proposat i arribar a final d’any sense ni tan sols haver donat un primer pas.

Però aquesta manera de plantejar-nos els nous reptes no ens porta necessàriament a fites noves, creatives, innovadores……el nostre pensament, si no el forcem, buscarà propostes i objectius en la línia més rutinària, més habitual, més coneguda, simplement perquè és més fàcil.

Hi ha una manera, relativament senzilla, d’arribar a trobar camins diferents que ens portin a d’altres llocs que la rutina, el costum, la falta d’idees, ens portaria…..es tracta de fer-nos bones preguntes per arribar a millors respostes. Alex Osborn (expert en creativitat i creador del Brainstorming) deia que “la pregunta és la més creativa de les conductes humanes”.

Sense cap pretensió d’exhaustivitat, suggerim en aquest post, algunes pistes que ens poden ajudar a plantejar-nos bones preguntes en el moment de dissenyar una estratègia pel nou any.

1- Qüestionar-nos fites i propòsits:
- què volem aconseguir?
- quina és la nostra tasca principal
- per què aquest és l’objectiu més important
- per què aquest i no un altre?

2- Qüestionar-nos les preguntes: quan estem en un grup i fem diferents raonaments, tots ells responen a una pregunta.
- no tinc clar exactament què m’estàs dient, quina és la pregunta que em fas?
- aquesta és la millor pregunta en aquest moment? n’hi ha alguna altra que no ens fem i ens hauríem de fer?
- si ens féssim una pregunta des d’un punt de vista conservador quina seria?, i si ens la féssim des d’un punt de vista ben agosarat?

3- Qüestionar la informació les dates, l’experiència….
- en quina informació ens basem per dir això?
- quines experiències ens porten a aquesta conclusió?
- com sabem que aquesta informació és precisa?
- pot ser que hàgim passat per alt alguna informació?

4- Qüestionar les inferències i les conclusions:
- com vas arribar a aquesta conclusió?
- quin és el raonament?
- hi ha una altra conclusió possible?

5- Qüestionar concepte i idees

6- Qüestionar suposicions
- perquè ho donem per fet?
- quines suposicions hi ha sota el nostre punt de vista?

7- Qüestionar implicacions i conseqüències

8- Qüestionar punts de vistes i perspectives
- i si ho mirem des del punt de vista del client?
- i des del punt de vista del proveïdor?
- i la competència, com ens veu?

Vuit pistes per guiar-nos en el camí d’indagar noves alternatives i possibilitats. Si volem idees diferents, hem d’aconseguir qüestionaments diferents.

Maria Batet
@mariabatetr

La semàntica de l’emprenedor

dilluns, 25 de febrer del 2013

El perfil emprenedor ha de reunir la qualitat de generar idees, la capacitat de desenvolupar-les i l’actitud de consolidar-les. No es pot dir que una persona és emprenedora si no té imaginació, perquè sempre serà gregària dels perfils creatius. No es pot dir que una persona és emprenedora si no té esma per germinar les seves pròpies espurnes d’enginy, perquè això és més propi d’un vel·leïtós o d’un tastaolletes. Finalment, no es pot dir que una persona és emprenedora si no persevera i alinea les seves aptituds cap a la consecució d’una fita, amb independència que assoleixi l’èxit o el fracàs.

Que aquests tres factors -enginy, iniciativa i empenta- coincideixin en un mateix individu és molt estrany. Encara és més rar i escàs si afegim el factor sort, ineludible, i el factor finançament, imprescindible. No n’hi ha prou en ser un emprenedor en essència i en potència si, a més, no s’obté la necessària conjunció astral i, per descomptat, l’apadrinament inversor.

Les accions promogudes des del sector públic per investir de capacitats als “nous emprenedors” són com voler imposar la closca d’un musclo a un mosquit d’aigüera. Els emprenedors de veritat no necessiten l’estímul de la municipalitat o el paternalisme de l’estament polític; com a molt, això sí, necessiten entorns favorables per créixer i accés al finançament.

Isidre Also Torrents
Secretari general ADEG