Posts Tagged ‘mapa associatiu’

Qüestions de territorialitat

diumenge, 15 de març del 2015

mapa_catEl debat està més encès que mai. Hi ha una certa obcecació a l’hora de veure l’espai comarcal com un àmbit de representativitat, quan caldria entendre’l com un escenari d’operacions. Les demarcacions no són fets aïllats com ho poguessin ser les taifes ni tampoc pertanyen a cap legitimitat que no sigui la del compromís amb el mateix territori.

El camp d’actuació de l’ADEG coincideix amb el Penedès i el Garraf i així es mantindrà mentre l’Assemblea General de Socis no determini una altra circumstància. L’espai operatiu de la nostra organització està avalat per les 900 activitats que composen el nostre mapa associatiu, que coincideix amb la cartografia empresarial de la regió granpenedesenca.

De la mateixa manera que d’altres institucions de caire social i cultural, l’Associació té un paper rellevant pel que fa a la cohesió del territori i a la implementació d’actuacions que afavoreixin la seva vertebració com a espai econòmic. Damunt la taula hi exposem arguments i responsabilitats. Defensem, amb fets i raons, els interessos de l’entorn, de les empreses i de les persones que en formen part.

Els nostres interlocutors són els estaments públics, les institucions, els mitjans de comunicació, els operadors de referència, la resta d’agents socials. La nostra manera de ser ens porta a l’entesa amb tothom que vulgui participar en el desenvolupament de la marca penedesenca. Aquest capteniment i una història de vint-i-set anys d’implicació fan de l’ADEG una institució genuïnament representativa d’un gran territori.

Jordi Solé Tuyà
President de l’ADEG
@jsole

Hola, ADEG!

dijous, 15 de maig del 2014

Participar en una prova de relleus quan els predecessors han posat l’equip al capdavant de la cursa és molt més que un compromís. D’una banda suposa la responsabilitat de consolidar el lideratge; d’una altra, l’anhel d’anar encara més lluny i assolir objectius ambiciosos.

Quan encara és molt propera l’Assemblea General en què vaig rebre la confiança dels socis, i tot just quan acabem de configurar una Junta Directiva presidida per la representativitat en el territori i per la diversitat de sectors, és un bon moment per determinar els objectius que han d’orientar els propers exercicis de la nostra institució.

Hem de créixer. Hem de deixar enrere uns anys difícils i recuperar la fortalesa d’un mapa associatiu que abasti tots els municipis del Penedès i el Garraf, que aplegui el major nombre d’activitats i professionals, que representi les inquietuds empresarials del territori i que abanderi l’opinió dels nostres empresaris i directius.

Hem de ser més competitius. Com a organització empresarial hem de ser els primers en fer les coses ben fetes i exercir d’ambaixadors de la cultura d’empresa. La innovació i la formació constants són la base de la millora contínua i ens apropen a nous mercats, també a la internacionalització.

Hem de ser més eficients. Entre tots podem engrandir una xarxa de relacions empresarials potent, capaç de sumar i, a més, generar complementarietats. L’addició de coneixements i la compartició de recursos, d’uns i altres, ens portarà per un camí més planer, ens obrirà més portes i ens farà ser més eficaços.

Hem de ser més ambiciosos. Liderar el territori passa per contribuir al seu progrés, amb generositat però també amb decisió, implicant-se i assolint noves fites, i sobretot portant-lo més enllà dels mateixos límits, cridant l’atenció dels inversors i dels governants públics. Serem més importants si fem coses més importants.

Tot ho hem de fer entre tots, també de la mà del sector públic. L’ADEG ha de ser una avançada permanent, una referència indiscutible, una entitat de discurs solvent i de recurs amable.

Agraeixo poder comptar amb tots vosaltres i, per tot, sabeu que també podeu comptar amb mi.

Jordi Solé Tuyà
President
@jsole