FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
Internacional
 
Any temàtic de l'ADEPG
 

L’Associació promou tots els anys una programació temàtica que dóna transversalitat a tot un calendari d’accions de diferent format i tractament. La cronologia dels anys temàtics és prou explícita dels neguits i de les prioritats de la nostra organització:

2016 · Infraestructures competitives
Consulteu la programació d'activitats relacionades2015 · Ètica i Empresa
2014 · Cultura d'Empresa2013 · Impuls a la continuïtat de l'empresa


2012 · Optimització dels recursos energètics


2011 · Talent emprenedor2010 · Actitud emprenedora i cultura del risc


Any ADEG 2010

2009 · Infraestructures i mobilitat: progrés social i econòmic
Any ADEG 2009

2008 · Les Claus per la internacionalització
Any ADEG 2008

2007 · Empresa i desenvolupament sostenible
Any ADEG 2007

2006 · L'ètica empresarial i les bones pràctiques
Any ADEG 2006

2005 · Any ADEPG de les Noves Tecnologies
Any ADEG 2005amb el patrocini de: