FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

Actes
 
Sessions informatives
 
Les sessions promogudes sota el format de Sessió ADEPG es convoquen normalment a partir de les set de la tarda i giren al voltant d'una ponència de context noticiable. Aquestes sessions tenen lloc a la sala de reunions de les seus socials de l'ADEPG i són d'inscripció gratuïta per als socis.

Properes convocatòries > veure Properes Convocatòries
Anteriors convocatòries > veure Darreres Convocatòries
 
 
Sessió ADEG
> pujar pàgina
PROPERES CONVOCATÒRIES

* 05.10.16 18h30

Tema: Sessió informativa
La formació dual en l'àmbit de l'administració i la gestió d'empreses a proposta de l'associació FEDA (Formació Empresarial Dual Alemanya)

FEDA

Producció:
Lloc: ADEPG Vilanova

 
ANTERIORS CONVOCATÒRIES

Podeu veure una crònica gràfica dels darrers actes de l'ADEPG a l'apartat de Bitàcolaamb el patrocini de: