FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
Actes
 
Training a Bord
 
DESCRIPCIÓ
   
* Estructura: Minicreuer de 4 dies per la Mediterrània on es pretén la formació i la interrelació entre els empresaris de l'ADEG

* Periodicitat: Anual
* Contingut: Programació de diversos seminaris al voltant d'un mateix fil temàtic
* Llocs: El periple varia en cada convocatòria

* Professorat: Professionals experts en la matèria que s'imparteix
* Participants: Empresaris i directius d'empreses associades a l'ADEG amb els seus acompanyants

* Inscripció: Per assistir-hi cal fer la reserva a l'oficina de l'ADEG
* Històric: El Training a Bord va néixer l'any 2005 del laboratori d'idees de l'Associació i amb l'experiència i l'èxit de la primera edició l'ADEG organitza anualment aquesta proposta formativa inèdita

* Difusió: Es fa a través del «Fax de l'ADEG» i de la revista «Perspectiva» i amb la col·laboració dels mitjans informatius de les nostres comarques.

Training a Bord 2008 > Training a Bord 2008
Training a Bord 2007 > Training a Bord 2007
Training a Bord 2006 > Training a Bord 2006
Training a Bord 2005 > Training a Bord 2005

Training a Bord 2008amb el patrocini de: