FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
Actes
 
Jornada de Turisme d'Empresa
 
DESCRIPCIÓ

La Jornada de Turisme d'Empresa és una convocatòria dirigida a empresaris i directius de les empreses de l'ADEG que té l'objectiu de fomentar la interrelació entre ells i el coneixement d'altres empreses i processos productius.

* Estructura: Itineraris en bus per a directius i directives del Gran Penedès al llarg de tota la jornada

* Periodicitat: El primer divendres de juny (anual)
* Assistents: La jornada és oberta a tots els empresaris i mitjans de comunicació
* Històric: La primera Jornada va tenir lloc el 6 de juny de 2006.
* Difusió: Es fa a través del «Fax de l'ADEG» i la revista «Perspectiva» i amb la col·laboració dels mitjans informatius de les nostres comarques.

* Premsa: Els mitjans de comunicació són convidats i en fan ressò en els respectius informatius.


Jornada de Turisme Industrial 2007

 
1a Jornada de Turisme d'Empresa > 1a Jornada de Turisme d'Empresa
2a Jornada de Turisme d'Empresa > 2a Jornada de Turisme d'Empresa
3a Jornada de Turisme d'Empresa > 3a Jornada de Turisme d'Empresa
4a Jornada de Turisme d'Empresa > 4a Jornada de Turisme d'Empresa
5a Jornada de Turisme d'Empresa > 5a Jornada de Turisme d'Empresa
6a Jornada de Turisme d'Empresa > 6a Jornada de Turisme d'Empresa
7a Jornada de Turisme d'Empresa > 7a Jornada de Turisme d'Empresa
8a Jornada de Turisme d'Empresa > 8a Jornada de Turisme d'Empresa
9a Jornada de Turisme d'Empresa
> 9a Jornada de Turisme d'Empresa
amb el patrocini de: