FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
L'Associació
 
Serveis
 
Llibres d'Empresa


La llibreria d'economia i empresa

L'ADEPG us suggereix la seva botiga especialitzada en llibres d'economia i empresa, llibresdempresa.cat. Des de la llibreria virtual podeu fer la vostra compra online, amb pagament directe, si voleu que us la fem arribar a casa o a l'empresa, o bé en el mateix moment que rebeu la comanda.

També podeu fer els vostres encàrrecs directament a l'adreça botiga@llibresdempresa.cat. No dubteu a demanar-nos qualsevol títol que us sigui d'interès; el tindreu amb immediatesa.

En qualsevol cas, tan bon punt disposem de la vostra comanda us enviarem l'avís i podreu optar per recollir-lo a la seu de l'ADEPG o bé demanar que us el portem a l'adreça que ens indiqueu.

A més, la llibreria de l'ADEPG té un bona experiència en llibres de text i de complement per a les accions formatives que promogueu a la vostra empresa, especialment en els apartats d'idiomes i informàtica. Consulteu les condicions preferents.

Llibresdempresa.cat també us ofereix el servei de regal d'empresa. Fem arribar la comanda individualitzada i degudament presentada a aquells destinataris als quals vulgueu obsequiar.

Podeu accedir al web de Llibres d'Empresa des d'aquí.

 

amb el patrocini de: