FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
L'Associació
 
Serveis
 
Representació
 
L'ADEPG manté contactes amb continuïtat amb diferents estaments i institucions dels àmbits polític, econòmic i empresarial. Té representació a les següents entitats, consells i comissions:


Àmbit internacional
* FIAE · Federació Internacional d'Associacions Empresarials
* Associació Ferrmed · Promotion du Grand Axe Ferroviaire de Marchandises
* Business Eumed · Euromediterranean Business Association
 
Àmbit nacional/regional
* Foment del Treball Nacional
* Fepime
* Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR)
* Junta Arbitral de Consum de Catalunya
* Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
 
Àmbit Alt Penedès
* Pacte per a l'Ocupació a l'Alt Penedès
* Fundació Pro Penedès · Alt Penedès
* 3r Pla estratègic del Penedès · Fundació Propenedès
* Grup de treball · Responsabilitat Social del Territori · Fundació Propenedès
* Patronat de Comerç i Turisme de Vilafranca del Penedès
* Associació AEI INNOVI · Vilafranca del Penedès
* Consell de Salut del Consell Rector del Govern Territorial de Salut de l'Alt Penedès
* Mesa de Formació Professional de l'Alt Penedès
* Pla de Dinamització de l'Economia cooperativa · Vilafranca del Penedès
* Consell EcoSocial de l'Alt Penedès
 
Àmbit Garraf
* Consell de Salut del Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Garraf
* Mesa de Formació Professional del Garraf
* Consorci de Turisme del Garraf
* Consell Municipal de Sostenibilitat i Medi Ambient · Vilanova i la Geltrú
* Consell Municipal de Mobilitat · Vilanova i la Geltrú
* Consell assessor del CFO La Paperera · Vilanova i la Geltrú
* Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) · Vilanova i la Geltrú
* Projecte Timol · (inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica) · Garraf 
* Consell escolar de l'IES Lluch i Rafecas · Vilanova i la Geltrú
* Consell escolar de l'IES Joaquim Mir · Vilanova i la Geltrú
* Fundació Esport Base de Vilanova i la Geltrú
* Consell Assessor de Baix a Mar
* Consorci dels Colls i Miralpeix · Costa del Garraf
* Comissió Informativa Específica per a la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges
 amb el patrocini de: