FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
L'Associació
 
Serveis
 
Serveis personalitzats
L'ADEPG ofereix els seus actius de diàleg i contacte a l'hora de defensar, representar i acompanyar l'associat per qualsevol assumpte que requereixi un tractament específic i una gestió particularitzada davant les administracions públiques o nuclis d'interès fàctic.

A més, l'ADEPG col·labora en l'organització d'actes promoguts per les empreses associades (presentacions, inauguracions, celebracions, convencions, reunions, comunicats i rodes de premsa, invitacions, elecció de proveïdors...) que a més poden desenvolupar-se a les instal·lacions de l'entitat.

Demaneu més informació i feu les vostres reserves d'espais al 902 106 700 o a formacio@adepg.cat
 amb el patrocini de: