FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
Borsa de Treball
 
INSERIR CURRÍCULUM

Dades del candidat
DNI
Nom
Cognoms
Adreça
Població
Codi Postal
Telèfon
Telèfon 2
Fax
Correu-e
Sexe
Perfil
Àrea
Data naixement
Vehicle
Tipus de carnet
Estudis
Coneixements
Idiomes

Experiència
Observacions
 
 
"En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que ens faciliti mitjançant la complementació del present formulari i lliurament del seu historial laboral i acadèmic, passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'ADEG amb la finalitat de gestionar una bossa de treball per les empreses associades així com la seva cessió a aquelles que puguin estar interessades. ADEG garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i la seguretat de la informació personal aportada. Així mateix, l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició en C/ DE L'ANCORA, 3 VILANOVA I LA GELTRÚ - 08800 BARCELONA."


ADEG · Associació d'Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès
Demandes: 5
Candidats: 302amb el patrocini de: