FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog FEGP
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
AgendaConfirmar Assistència
 
Sopar · col·loqui
Perspectives econòmiques pel 2018. Llums i ombres.
Amb el Dr. Anton Costas, economista, com a ponent convidat


* Data: dimarts 19 de desembre
* Hora: 20h30
* Lloc: Restaurant Marejol · Vilanova i la Geltrú
* Col·labora: Restaurant Marejol
* Inscripció: 35 € (més IVA)
* Organitza: Grup d'Estudis Econòmics (GREC) de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP).

Sopar · col·loqui
Perspectives econòmiques pel 2018.
Amb el Dr. Anton Costas, economista, com a ponent convidat

Atès el format de l’acte, es limita el nombre d'inscripcions a un màxim de 40 assistents

Noms dels assistents
 
 
E-mail
Nom de l'empresa
Telèfon de contacte
 
Escrigui els caràcters mostrats a la imatge següent:
 
Imatge:
 
Caràcters:
  La imatge conté 5 caràcters.
No es distingeix entre majúscules i minúscules.
 
 amb el patrocini de: