FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
 
* GESTIÓ EMPRESARIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 06-11-2017 Data fi: 29-11-2017
  Calendari
  dilluns i dimecres, de 9h a 13h
  Hores totals: 30 hores
  Matrícula: Subvencionat (Matrícula gratuïta)
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
 

  Continguts  
  1. Conceptes generals
· Diverses conceptualitzacions del treball a llarg temps
· La subdivisió del treball
· L’autònom com a creador de valor
· En què es fonamenta el concepte de treball autònom
· L’autònom com a figura empresarial
· Tendències que estem seguint en la societat quant al treball
· Ser Freelance. Avantatges i oportunitats

2. Els tràmits del treballador emprenedor
· Avantatges i inconvenients del treball autònom
· L’estatut del treballador autònom
· El treballador autònom i la seguretat social

3. Gestió del treball autònom
· Diferents tipus de treball autònom
· Obligacions i drets del treballador autònom
· Com redactar un contracte sent autònom
· Tributació del treball autònom
· Organització en el món del treball autònom
· Com plantejar un pressupost d’autònom
· Com fer un pla de treball autònom
· Eines necessàries per fer un pla de treball autònom


  Observacions  
  Objectius del curs

• Comprendre qüestions generals del fet de ser treballador autònom
• Conèixer els avantatges i desavantatges del treballa autònom
• Aprendre diferents gestions, eines i procediments necessaris per al treballador autònom

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu

· Persones en situació d’atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col·lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.
 
 amb el patrocini de: