FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
 
* SERVEI EN RESTAURANTS I BARS

La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 13-10-2017 Data fi: 01-12-2017
  Calendari
  divendres, de 16h a 20h30
  Hores totals: 30 hores
  Matrícula: Subvencionat (Matrícula gratuïta)
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
  Òscar Ferrand

  Continguts  
  Programa del curs

Servei del Restaurant
· Concepte d'oferta gastronòmica, criteris per a la seva elaboració
· Plats significatius de la cuina nacional i internacional
· La comanda: concepte, tipus, característiques, funció i circuit
· Procediment per a la presa de la comanda estàndard i informatitzada
· Tipus de servei en la restauració
· Marcat de taula: coberts apropiats per a cada aliment
· Normes generals, tècniques i processos per al servei d'aliments i begudes en taula
· Normes generals pel desembarassament de taules
· Servei de guarnicions, salses i mostasses

Atenció al client en restauració
· L'atenció i el servei
· La importància de l'aparença personal
· Importància de la percepció del client
· Finalitat de la qualitat de servei
· La fidelització del client
· Perfils psicològics dels clients
· Objeccions durant el procés d'atenció
· Reclamacions i resolucions
· Protecció en consumidors i usuaris: normativa aplicable a Espanya i la Unió Europea

La comunicació en restauració
· La comunicació verbal: missatges facilitadors
· La comunicació no verbal
· La comunicació escrita
· Barreres de la comunicació
· La comunicació en l'atenció telefònica

La venda en restauració
· Elements claus en la venda
· Les diferents tècniques de Venda. Marxandatge per a begudes i menjades
· Fases de la Venda


  Observacions  
  Objectius del curs

Complir les normes establertes en cada situació, utilitzant les tècniques i instruments necessaris, per d'arribar al màxim nivell de qualitat i rendibilitat.

······················································································

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs organitzat Foment Formació (Actividades Formativas Empresariales, SL) centre de formació de Foment del Treball Nacional

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu.
· Les persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.

·Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de formació
 
 amb el patrocini de: