FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
 
* EDE · ESCOLA DE DIRECCIÓ D'EMPRESA ARQUITECTURA DE LES IDEES
La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 12-07-2017 Data fi: 12-07-2017
  Calendari
  dimecres, de 9h30 a 13h30
  Hores totals: 4 hores
  Matrícula: 80 €

Inscripcions d'empreses de la FEGP (ADEPG i UEP) i altres convenis · 10 % dte.
Ins. alumni EDE · 10 % dte.
  Lloc  
  FEGP Vilafranca (c. Beneficència, 17 · Vilafranca del Penedès)

  Coordinació  
  Acadèmica i tutoria
Isidre Also · info@ede.cat

Administrativa
Susanna Gómez · info@ede.cat

Comunicació
Míriam Sánchez · comunicacio@ede.cat

  Professorat  
  Maria Batet · mestra. Entrenadora d’emprenedors. Consultora de “Valors d’Emprendre”. Col·laboradora amb diferents institucions com ESADE o la Universitat Internacional de Catalunya i assessora ajuntaments i entitats que volen promoure l’emprenedoria. Ha publicat “El Valor d’emprendre. El futur és d’ells”, amb en Francesc Torralba. Col·labora amb l’editorial Vicens Vives en la generació de continguts per formar en l’emprenedoria. Treballa amb d’altres autors en el disseny de noves metodologies que ben aviat veuran la llum.

  Continguts  
  Context i objectius

Explorar problemes per trobar idees. Aquest és un taller per aprendre a explorar i mapejar la realitat que ens envolta, per descobrir noves idees i oportunitats per als nostres negocis.

El taller dóna eines per poder replicar la metodologia entre els col•laboradors de l’empresa i aconseguir fer sessions altament productives de generació de noves idees.


Objectius

• Ajudar a descobrir un manera diferent d’aproximar-nos a l’entorn que ens envolta per trobar noves oportunitats.
• Aprendre a utilitzar eines de design thinking per construir noves idees.
• Aprendre a dinamitzar una sessió de creativitat entre els nostres mateixos col•laboradors


Programa

Arquitectura de les idees
• Què és i per a què serveix la creativitat?
• Aprendre a mirar en clau d’oportunitat

Taller de generació d’idees:
• Com sóc quan resolc problemes? (Perfil Basadur de resolució de problemes)
• Mapa d’usuari per conèixer els nostres clients
• Mapa d’atractiu i esforç
• Un Scamper per validar
• Com ho puc aplicar a la meva empresa


Metodologia

Sessió única presencial formulada amb aportacions acadèmiques i pràctiques.


  Observacions  
  Molt important:

Aquest curs pot ser objecte de bonificació, segons el crèdit formatiu de la seva empresa. Consulteu els detalls
 
 amb el patrocini de: