FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
 
* SEGURETAT ALIMENTÀRIA I MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 15-11-2017 Data fi: 04-12-2017
  Calendari
  dimecres, de 17h a 19h30
  Hores totals: 10 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
  Guillermo Jiménez · Citeal

  Continguts  
  Programa

Contaminació microbiana dels aliments
- Vies de accés
- Factors facilitadors

Higiene del manipulador
- Higiene corporal
- Hàbits higiènics

Higiene del local
- Pla de neteja
- Desinfecció de les instal•lacions, equips i estris
- Control de plagues

Pràctiques higièniques per a la manipulació d'aliments
- Temperatura i temps en els procediments culinaris
- Contaminació creuada
- Abastament d'aigua
- Emmagatzematge d'aliments
- Residus
- Transport i distribució d'aliments
- Bones pràctiques laborals

Preparació culinària dels aliments
- Verdures i fruites
- Aliments congelats
- Conserves i semiconserves
- Aliments sensibles
- Pastisseria

Control de qualitat i anàlisi de perills i punts crítics de control: APPCC

Marc normatiu higiènicosanitari


  Observacions  
  Objectius del curs

- Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar.
- Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària.
- Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis .

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs adreçat a:


· Treballadors en actiu.
· Les persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.

·Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de formació
 
 amb el patrocini de: