FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
 
* EDE · ESCOLA DE DIRECCIÓ D'EMPRESALA TEVA SIGNATURA, UNA MARCA PERSONAL

La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 29-09-2017 Data fi: 29-09-2017
  Calendari
  divendres, de 9h30 a 13h30
  Hores totals: 4 hores
  Matrícula: 80 €

Inscripcions d'empreses de la FEGP (ADEPG i UEP) i altres convenis · 10 % dte.
Ins. alumni EDE · 10 % dte.
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Coordinació  
  Acadèmica i tutoria
Isidre Also · info@ede.cat

Administrativa
Susanna Gómez · info@ede.cat

Comunicació
Míriam Sánchez · comunicacio@ede.cat

  Professorat  
  Esther Mellado · Psicòloga i Diplomada en Grafologia Morfopsicologia i Psicomorfologia Facial. Directora de Sicograf-Institut Mellado, Institució privada dedicada al desenvolupament i serveis professionals, recerca i formació de la Grafologia, Psicomorfologia Facial i Perícies Cal•ligràfica i Grafo- psicològica  Continguts  
  Context

En el grafisme de les signatures i rúbriques dibuixem el que som i el que volem ser.
És una eina d’avaluació excel•lent en recursos humans, selecció, gestió i lideratge d’equips i en la preparació de negociacions comercials.

Les firmes i especialment el dibuix de les rúbriques transmeten informació dels continguts psicològics de l’individu; on es projecten motivacions, necessitats i objectius personals.

Programa
Components de la firma

Llegibilitat-Il•legibilitat: nivell de seguretat i sinceritat personal

Forma bàsica de les Rúbriques: actituds socials

Les cinc zones
• Projectes-inquietud de creixement-ambició
• Conservació-innovació
• Autoestima i satisfacció personal

Mida de les rúbriques: actitud vital, extraversió-introversió

Orientació: actituds d’afrontament. Optimisme-pessimisme

Rúbriques que envolten els noms

Observació dirigida de la pròpia signatura


  Observacions  
  Objectius
• Aprendre a analitzar el grafisme de les signatures i identificar què expressa sobre la personalitat pròpia i dels altres.

• En aquest curs aprendrem a interpretar firmes, definir què comunica i conèixer l’autenticitat en el comportament del seu autor.

Molt important:

Aquest curs pot ser objecte de bonificació, segons el crèdit formatiu de la seva empresa. Consulteu els detalls
 
 amb el patrocini de: