FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
Formació
 
Veure informació i drets d'inscripció Informació i drets d'inscripció 
 
CURSOS AMB MATRÍCULA OBERTA
   
* EXCEL · TAULES DINÀMIQUES 27-11-2017 + informació del curs
* ANÀLISI DE BALANÇOS 28-11-2017 + informació del curs
* TRELLO I ASANA 30-11-2017 + informació del curs
* EXCEL · MACROS 04-12-2017 + informació del curs
* EXCEL · NIVELL INICIAL 11-12-2017 + informació del curs
* POWERPIVOT | POWERQUERI 12-12-2017 + informació del curs
* COM CALCULAR ELS MARGES PER OPTIMITZAR LES VENDES 13-12-2017 + informació del curs
* ANALÍTICA WEB 14-12-2017 + informació del curs
 
CURSOS QUE S'IMPARTEIXEN ACTUALMENT
 
* COMPTABILITAT BÀSICA

  + informació del curs
* HABILITATS DE COMUNICACIÓ

  + informació del curs
* ANGLÈS · INICIACIÓ 2A PART · Vilanova

  + informació del curs
* PERSONAL BRANDING

  + informació del curs
* SUMILLERIA I MARIDATGE

  + informació del curs
* SEGURETAT ALIMENTÀRIA I MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

  + informació del curs
* COM SER UN VENEDOR MÉS EFECTIU   + informació del cursamb el patrocini de: