FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
Internacional
 
«ADEG's Partners»
 
 
Club des Entreprises de Mérignac

Club des entreprises de Merignac
 
L'ADEG manté contactes amb l'entitat aquitana des del mes de novembre de 2004. En diverses ocasions s'han portat a terme visites i estades a ambdós territoris per fomentar el coneixement i la relació entre els empresaris penedesencs i girondins.

www.club-entreprises-merignac.com

 
 

Conselho Empresarial dos Vales do Lima e Minho (CEVAL)

CEVAL

Les sigles CEVAL identifiquen el Conselho Empresarial dos Vales do Lima e Minho, entitat amb seu a la ciutat costanera de Viana do Castelo que representa el teixit empresarial de la regió de l'Alto Minho, al Nord de Portugal. Les relacions entre ADEG i CEVAL es van consolidar arran de la participació d'ambdues organitzacions al Fòrum Cap Réseau, promogut pel Club des Entreprises de Mérignac, el novembre de 2008.

www.ceval.pt
 

InterClubs 33
A manera de federació hi són representades les organitzacions empresarials de la Gironde (Aquitània, França). Un d'aquests "clubs" locals és el de Mérignac, cofundador de la FIAE i partner de l'ADEG des de 2004. InterClubs 33 és l'actual representant de la regió aquitana a la Federació Internacional d'Associacions Empresarials, FIAE.

www.interclubs.fr
 


ADEG, CEVAL i CEM són les tres entitats promotores de l'Eurofòrum, la reunió anual d'organitzacions empresarials europees. La primera edició va tenir lloc a Mérignac (2009) i la segona a Viana do Castelo (2010).

 amb el patrocini de: