FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
Links seleccionats
 
 
informació borsària
 
Informació borsària
http://usuarios.lycos.es/informacionbursatil/
 
Borsa de Barcelona

http://www.borsabcn.es
 
Borsa de Bilbao

http://www.bolsabilbao.es
 
Borsa de Madrid

http://www.bolsamadrid.es
 
Borsa d'Alemanya

http://www.deutsche-boerse.com
 
Borsa de Brasil

http://www.bovespa.com.br
 
Borsa de la Xina

http://www1.cninfo.com.cn/e/
 
Borsa de Ginebra

http://www.bourse.ch
 
Borsa de Hong Kong

http://www.hkex.com.hk
 
Borsa d'Italia

http://www.borsaitalia.it
 
Borsa de Londres

http://www.londonstockexchange.com
 
Borsa de Metalls de Londres

http://www.lme.co.uk
 
Borsa de Mèxic

http://www.bmv.com.mx
 
Borsa de Nova York

http://www.nyse.com
 
Borsa de Paris

http://www.bourse-de-paris.fr
 
Borsa de Rússia
http://www.re.ru
 
Borsa de Singapur

http://www.ses.com.sg
 
Borsa de South Africa

http://www.jse.co.za
 
Borsa de Tòquio

http://www.tse.or.jp
 
Nasdaq

http://www.nasdaq.comamb el patrocini de: