L'Observatori del Mobbing
El mobbing L'Observatori   actualitat | agenda | faq’s | enllaços
 

[ ]     CATALÀ · CASTELLANO

observatoridelmobbing@adeg.cat

 
 
        

» Què és L'Observatori?
» Objectius
» Perquè és necessari
» Propostes
» Contacte


ADEG - Tesa ADEG. Associació d'empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès TESA

L'Observatori

Perquè és necessari


El fet d'implementar polítiques i programes per garantir la dignitat i no discriminació dels treballadors ens permet reduir la probabilitat de patir efectes negatius tant a nivell organitzatiu com individual. Alguns d'aquests efectes es presenten a continuació.


Per a l'empresa:

. Disminució de la productivitat tant en quantitat com en qualitat degut a l'enrariment del clima de treball.
. Increment de l'absentisme o absències injustificades.
. Augment de la rotació.
. Augment del nombre i durada de les baixes per malaltia.
. Increment dels accidents de treball per distraccions o actes insegurs.
. Augment de la conflictivitat laboral.


Pel treballador:

. Trastorns emocionals: depressió, ansietat, esgotament emocional...
. Alteracions del comportament: retraïment, agressivitat, addiccions...
. Alteracions cognitives: dificultat de concentració, memòria i raonament
. Malalties psicosomàtiques: estrès, úlceres, problemes cardiovasculars...


 
ADEG. Associació d'empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès TESA