FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog ADEG
Decidir amb responsabilitat

decisionsL'empresari ha de prendre decisions i, en conseqüència, assumir riscos. La seva recompensa és el benefici empresarial si la seva gestió ha estat l'adequada o la pèrdua empresarial si no ho ha estat o no ha sabut realitzar-la correctament. Ser empresari quan l'economia de la nació és de bonança, quan l'estabilitat política està assegurada, quan el mercat respon a les expectatives empresarials, és, diríem, gratificant i agradable. Però ser empresari quan hi ha crisi econòmica, quan l'estabilitat política no està assegurada, quan els mercats oscil·len en forma brusca i inesperada, resulta dur i inquietant. És en aquestes situacions quan es veu l'autèntica i veritable vocació empresarial dels gerents que estan al capdavant de l'empresa, en el moment de prendre decisions en situacions de rics o amb alts índexs d'incertesa. Al llarg de la història, les decisions empresarials s'han pres sobre la base de criteris estrictament econòmics i en un horitzó de curt termini. D’aquesta forma, l’empresari assumeix el risc comercial de l’activitat, però no els riscos socials que genera en forma d’externalitats negatives. Avui per avui, però, les empreses estan immerses en un procés d'entroncament amb la realitat social, no només de viure i conviure amb aquesta realitat sinó de formar-ne part activa; fins i tot de transformar-la positivament, incardinant el benefici empresarial amb la millora de la societat, la sostenibilitat i les persones. Martí Sistané President FEGP

 

 
Publicacions
 
Revista Perspectiva
TARIFES DE PUBLICITAT 2017
Aquestes tarifes tenen vigència fins a l'15 de desembre de 2017

ESPAI MIDES 1 e. 3 e. 6 ed.
1 mòdul 8,5 x 4,5 cm. 75 € 60 € Promoció especial per a la contractació de 5 edicions consecutives: una edició gratuïta
2 mòduls vertical 8,5 x 9,5 cm. 150 € 120 €
2 mòduls horitz. 17,5 x 4,5 cm. 150 € 120 €
1 peu de pàgina 17,5 x 4,5 cm. 190 € 175 €
1/2 pàgina 17,5 x 12,9 cm. 250 € 225 €
1 pàgina 29,7 x 21 cm. 380 € 350 €
Interior portada DIN A4 500 € 475 €
Interior contraportada DIN A4 500 € 475 €
Contraportada. DIN A4 750 € 725 €
Doble pàgines centrals DIN A3 880 € 825 €  
Encartament Segons característiques. Consulteu
Preus no socis. Socis FEGP 20% de descompte
Els imports indiquen el preu d'una sola edició.
S'afegirà el 21% d'IVA a la factura final.

 
> pujar pàgina
 
 
RESERVEU EL VOSTRE ESPAI PUBLICITARI

Envieu aquest formulari i el nostre departament comercial es posarà en contacte amb vosaltres.

DADES DE L'EMPRESA ANUNCIANT
Empresa
N.I.F
Codi Postal
Adreça
Població
Telèfon
Fax
Correu-e

Persona de contacte

ESPAIS
1 Mòdul Color
2 Mòduls horitzontals Color
1 Peu de pàgina Color
1/2 pàgina Color
1 pàgina Color
Interior portada Color
Interior contraportada Color
Contraportada Color
Doble pàgina central

EDICIONS
1 edició
3 edicions
6 edicions

 amb el patrocini de: